Lộ trình học

 • Học sau đại học tại Singapore (4)

    Đối tượng: Tốt nghiệp đại học tại Việt Nam   Học sau đại học tại singapore   Các tin liên quan: > Học trung học cơ sở tại Singapore (1) > Học tiểu học tại Singapore > Học tiểu học tại Singapore     1, Học tại các trường đại học Công lập Singapore […]

 • Học lấy chứng chỉ, cao đẳng, đại học tại Singapore (3)

    Đối tượng: Tốt nghiệp trung học phổ thông Các tin liên quan: > Học trung học cơ sở tại Singapore (1) > Học sau đại học tại Singapore > Học tiểu học tại Singapore > Học tiểu học tại Singapore   1, Học tại các trường đại học Công lập Singapore Hiện Singapore có […]

 • Học trung học cơ sở tại Singapore (2)

  Đối tượng: Học sinh kết thúc 9, 10 và 11   KẾT THÚC LỚP 9, 10 VÀ 11   Các tin liên quan: > Học trung học cơ sở tại Singapore (1) > Học lấy chứng chỉ, cao đẳng, đại học tại Singapore > Học sau đại học tại Singapore > Học tiểu học tại […]

 • Học trung học cơ sở tại Singapore (1)

  Đối tượng: Học sinh học xong lớp 6 tại Việt Nam   Học sinh có hai sự lựa chọn: Trường Công Lập và Trường Tư Thục Các tin liên quan: > Học trung học cơ sở tại Singapore (2) > Học lấy chứng chỉ, cao đẳng, đại học tại Singapore > Học sau đại học […]

 • Học tiểu học tại Singapore

  Đối tượng: Đang Học tiểu học tại Việt Nam   Giáo dục bậc tiểu học tại Singapore là 6 năm, từ lớp 1 – 6. Sinh viên quốc tế từ 7 tuổi có thể vào học thẳng lớp 1 và học sinh sẽ phải thị đầu vào từ lớp 2 (8 tuổi) qua kỳ thi […]

 • Hoàn thành đại học 2 năm, thạc sỹ 1 năm

  Bạn muốn học tại một đất nước xinh đẹp và an toàn, một quốc gia với nền kinh tế phát triển năng động. Bạn muốn sở hữu các phương tiện giảng dạy mang tầm quốc tế. Bạn muốn bằng cấp của mình được đánh giá cao trên thế giới. Bạn muốn tiết kiệm chi phí […]