Tìm kiếm
Học bổng
Hiện nay chúng tôi đã có 88 loại học bổng từ 17 trường Đại học, Cao đẳng Singapore.
Để đăng ký học bổng các bạn vui lòng click vào nút "Đăng ký" tương ứng của học bổng để gửi thông tin cho chúng tôi.
Chúc các bạn may mắn!

Học bổng của trường Học viện Kaplan Singapore – Kaplan Singapore

Tên trường Tên học bổng Giá trị Số lượng Hiệu lực
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng đầu vào dành cho sinh viên học MBA$5500-$10500
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ Cao Đẳng lên Đại Học hoặc từ Đại học lên Thạc sĩ$5500-$10500
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng cho chương trình sau đại học3.000 đô Sing
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng cho chương trình đại học5.000 – 7.500 – 10.000 đô la Sing
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeMiễn phí ghi danh8.185.000 đồng
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng Kaplan SingaporeS$3,000 Không giới hạn
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng dành cho sinh viên Đại học chuyển tiếp lên Thạc sĩ5.000 đô Sing/kỳ nhập họcKhông giới hạn
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng dành cho sinh viên Đại học chuyển tiếp lên Thạc sĩ7.500 đô Sing/kỳ nhập họcKhông giới hạn
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng dành cho sinh viên Đại học chuyển tiếp lên Thạc sĩ10.000 đô Sing/kỳ nhập họcKhông giới hạn
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ Cao Đẳng lên Đại Học5.000 đô Sing/kỳ nhập họcKhông giới hạn
1 2