Tìm kiếm
Học bổng
Hiện nay chúng tôi đã có 88 loại học bổng từ 17 trường Đại học, Cao đẳng Singapore.
Để đăng ký học bổng các bạn vui lòng click vào nút "Đăng ký" tương ứng của học bổng để gửi thông tin cho chúng tôi.
Chúc các bạn may mắn!

Học bổng du học Singapore

Tên trường Tên học bổng Giá trị Số lượng Hiệu lực
Học viện phát triển quản lý Singapore MDISCử nhân4000 SGD1
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng Kaplan SingaporeS$3,000 Không giới hạn
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng dành cho sinh viên Đại học chuyển tiếp lên Thạc sĩ5.000 đô Sing/kỳ nhập họcKhông giới hạn
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng dành cho sinh viên Đại học chuyển tiếp lên Thạc sĩ7.500 đô Sing/kỳ nhập họcKhông giới hạn
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng dành cho sinh viên Đại học chuyển tiếp lên Thạc sĩ10.000 đô Sing/kỳ nhập họcKhông giới hạn
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ Cao Đẳng lên Đại Học5.000 đô Sing/kỳ nhập họcKhông giới hạn
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ Cao Đẳng lên Đại Học7.500 đô Sing/kỳ nhập họcKhông giới hạn
Học viện Kaplan Singapore – Kaplan SingaporeHọc bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ Cao Đẳng lên Đại Học10.000 đô Sing/kỳ nhập họcKhông giới hạn
1 7 8 9