Tìm kiếm
Học bổng
Hiện nay chúng tôi đã có 88 loại học bổng từ 17 trường Đại học, Cao đẳng Singapore.
Để đăng ký học bổng các bạn vui lòng click vào nút "Đăng ký" tương ứng của học bổng để gửi thông tin cho chúng tôi.
Chúc các bạn may mắn!

Học bổng du học Singapore

Tên trường Tên học bổng Giá trị Số lượng Hiệu lực
Học viện ERC Singapore (ERC Institute Singapore)Giảm phí ghi danhS$ 150 tương đương 2.600.000 VND Không giới hạn
Học viện ERC Singapore (ERC Institute Singapore)Học bổng dành cho sinh viên xuất sắcS$ 20,000Không giới hạn
Học viện ERC Singapore (ERC Institute Singapore)Học bổng đối với chương trình thạc sĩS$ 6,500 và cam kết việc làm tại Tập đoàn ERC Holdings
Học viện ERC Singapore (ERC Institute Singapore)Học bổng đối với chương trình đại họcS$ 10,000 và cam kết việc làm tại Tập đoàn ERC Holdings
Đại học Curtin Singapore (Curtin Singapore)Học bổng cho ngành mới 2S$2,688, tương đương 46 triệu VNDGiới hạn cho từng học kỳ
Đại học Curtin Singapore (Curtin Singapore)Học bổng cho ngành mới 1S$2,160, tương đương 37 triệu VNDGiới hạn cho từng học kỳ
Đại học Curtin Singapore (Curtin Singapore)Học bổng cho chương trình Thạc sỹS$2,500, tương đương 41 triệu VNDKhông giới hạn
Đại học Curtin Singapore (Curtin Singapore)Học bổng đặc biệt cho năm 2014S$4,320, tương đương 73 triệu VNDKhông giới hạn
Đại học Curtin Singapore (Curtin Singapore)Học bổng cho chương trình đại học (Loại B)S$6,480, tương đương 110 triệu VNDKhông giới hạn
Đại học Curtin Singapore (Curtin Singapore)Học bổng khóa học đại học (Loại A)S$8,640 (tương đương 145 triệu VND)Không giới hạn
1 3 4 5 6 7 8 9