Tìm kiếm
Học bổng
Hiện nay chúng tôi đã có 88 loại học bổng từ 17 trường Đại học, Cao đẳng Singapore.
Để đăng ký học bổng các bạn vui lòng click vào nút "Đăng ký" tương ứng của học bổng để gửi thông tin cho chúng tôi.
Chúc các bạn may mắn!

Học bổng du học Singapore

Tên trường Tên học bổng Giá trị Số lượng Hiệu lực
Học viện Marketing Singapore (Marketing Institute Of Singapore – MIS)Miễn phí ghi danh5,5 triệu đồngKhông giới hạn
Học viện Marketing Singapore (Marketing Institute Of Singapore – MIS)Đăng ký họcGiảm 1000 SGD học phíKhông giới hạn
Học viện Marketing Singapore (Marketing Institute Of Singapore – MIS)Giảm học phí khóa học tiếng anh và cao đẳng, đại họcGiảm 1500 SGD học phí (750$ khóa cao đẳng + 750$ khóa đại học)Không giới hạn
Học viện Marketing Singapore (Marketing Institute Of Singapore – MIS)Giảm học phí khóa học tiếng anh và cao đẳng hoặc đại họcGiảm 750 SGD học phíKhông giới hạn
Học viện Marketing Singapore (Marketing Institute Of Singapore – MIS)Giảm học phí khóa học tiếng anh và chứng chỉ sau đại họcGiảm 500 SGD học phíKhông giới hạn
Học viện Marketing Singapore (Marketing Institute Of Singapore – MIS)Giảm học phí khóa học tiếng anh và dự bịGiảm 300 SGD học phíKhông giới hạn
Học viện ERC Singapore (ERC Institute Singapore)Học bổng Qũy Angel S$ 100,00001
Học viện ERC Singapore (ERC Institute Singapore)Tặng máy tính bảngKhông giới hạn
Học viện ERC Singapore (ERC Institute Singapore)Học bổng S$1000S$1000 Không giới hạn
Học viện ERC Singapore (ERC Institute Singapore)Miễn phí 1 khóa học ngoại ngữ khác không phải tiếng AnhS$ 250(Các ngôn ngữ như Tiếng Hoa, Nhật, Hàn, Đức, Pháp.... Chương trình sẽ học ngoài giờ học chính)Không giới hạn
1 2 3 4 5 6 7 9